Hỗ trợ trực tuyến

hinh
hinh

0979.257.266

Tin tức

Công trình tiêu biểu

  • Cửa cách âm kính 2 lớp
  • Giá: Liên hệ
  • Mã số:
  • Mô tả ...

 

Bảng báo giá tham khảo tính theo m2 cửa và phụ kiện kim khí

Mô tả sản phẩm cửa

Thương hiệu cửa

Báo giá phụ kiện kim khí (vnđ /bộ cửa)

Đơn giá kính đơn (5mm) vnđ/m2

Đơn giá kính đơn (8mm) vnđ/m2

Đơn giá kính hộp(5+9+5 )vnđ/m2

Thời gian bảo hành

GQ

GU

BÁO  GIÁ  HỆ CỬA SỔ

Cửa sổ mở trượt 2 cánh khoá bán nguyệt

ASIA WINDOW

290.000

560.000

1.300.000

1.450.000

1.700.000

5 năm

EURO WINDOW

2.050.000

2.200.000

2.450.000

5 năm

Cửa sổ mở trượt 4 cánh khoá bán nguyệt

ASIA WINDOW

550.000

1.050.000

1.300.000

1.450.000

1.700.000

năm

EURO WINDOW

2.050.000

2.200.000

2.450.000

5 năm

Cửa sổ mở trượt có thanh khóa đa điểm

ASIA WINDOW

705.000

1.150.000

1.300.000

1.450.000

1.700.000

5 năm

EURO WINDOW

2.050.000

2.200.000

2.450.000

5 năm

Cửa sổ mở trượt 4 cánh có thanh khóa đa điểm

ASIA WINDOW

1.050.000

1.750.000

1.300.000

1.450.000

1.700.000

5 năm

EURO WINDOW

2.050.000

2.200.000

2.450.000

5 năm

Cửa sổ 2 cánh mở quay lề chữ A, chốt cánh phụ, thanh khoá

ASIA WINDOW

1.150.000

2.250.000

1.300.000

1.450.000

1.700.000

năm

EURO WINDOW

2.050.000

2.200.000

2.450.000

5 năm

Cửa sổ 1 cánh mở hất, lề chữ A,thanh chống gió, khoá tay gạt

ASIA WINDOW

710.000

1.450.000

1.300.000

1.450.000

1.700.000

5 năm

EURO WINDOW

2.050.000

2.200.000

2.450.000

5 năm

Cửa sổ 1 cánh mở quay lề chữ A, thanh khoá

ASIA WINDOW

750.000

1.500.000

1.300.000

1.450.000

1.700.000

5 năm

EURO WINDOW

2.050.000

2.200.000

2.450.000

5 năm

Cửa sổ mở trượt, lưới chống muỗi

ASIA WINDOW

290.000

560.000

1.500.000

1.650.000

2.000.000

5 năm

EURO WINDOW

2.250.000

2.500.000

3.050.000

5 năm

BÁO  GIÁ HỆ CỬA ĐI

Cửa đi chính 1 cánh mở quay lề 3D, khoá đa điểm

ASIA WINDOW

2.015.000

4.350.000

1.500.000

1.650.000

2.100.000

5năm

EURO WINDOW

2.250.000

2.400.000

2.650.000

5 năm

Cửa đi chính 1 cánh mở quay lề 3D, khoá đơn điểm có lẫy gà

ASIA WINDOW

1.550.000

3.950.000

1.500.000

1.650.000

2.100.000

5 năm

EURO WINDOW

2.250.000

2.400.000

2.650.000

5 năm

Cửa đi chính 1 cánh mở quay lề 3D, khoá đa điểm có lẫy gà

ASIA WINDOW

2.250.000

5.900.000

1.500.000

1.650.000

2.100.000

năm

EURO WINDOW

2.250.000

2.400.000

2.650.000

5 năm

Cửa đi thông phòng 1 cánh mở quay lề 3D (Không có khoá)

ASIA WINDOW

1.405.000

3.250.000

1.500.000

1.650.000

2.100.000

5 năm

EURO WINDOW

2.250.000

2.400.000

2.650.000

5 năm

Cửa đi chính 2 cánh mở quay lề 3D, khoá đa điểm

ASIA WINDOW

3.800.000

7.500.000

1.500.000

1.650.000

2.100.000

5 năm

EURO WINDOW

2.250.000

2.400.000

2.650.000

5 năm

Cửa đi chính 2 cánh mở quay lề 3D, khoá đa điểm có lẫy gà

ASIA WINDOW

4.050.000

8.500.000

1.500.000

1.650.000

2.100.000

5 năm

EURO WINDOW

2.250.000

2.400.000

2.650.000

5 năm

Cửa đi chính 2 cánh mở trượt khoá đa điểm

ASIA WINDOW

1.900.000

3.550.000

1.500.000

1.650.000

2.100.000

5 năm

EURO WINDOW

2.250.000

2.400.000

2.650.000

5 năm

Cửa đi 4 cánh mở trượt khoá đa điểm

ASIA WINDOW

2.400.000

4.500.000

1.500.000

1.650.000

2.100.000

năm

EURO WINDOW

2.250.000

2.400.000

2.650.000

5 năm

Cửa đi 4 cánh mở quay, lề 3D, chốt liền, khoá đa điểm

ASIA WINDOW

11.500.000

19.100.000

1.500.000

1.650.000

2.100.000

5 năm

EURO WINDOW

 

 

 

 

Vách kính cố định

ASIA WINDOW

 

1.000.000

1.150.000

1.600.000

5 năm

EURO WINDOW

1.450.000

1.600.000

1.850.000

5 năm